event image event image

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd  Przyjazny  Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest PTPiREE, przy wsparciu: Enea Operator, ENEGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator (dawniej RWE Stoen Operator), TAURON Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń kapituła wybrała pięć jednostek samorządu terytorialnego, które doceniono za podejmowanie działań na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii.

Są to:

- Gmina Osieczna – obszar działania Enea Operator,

- Miasto Rypin – obszar działania ENERGA-OPERATOR,

- Miasto Lubartów – obszar działania PGE Dystrybucja,

- Gmina Bobowa – obszar działania TAURON Dystrybucja,

- Miasto Stalowa Wola – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Każdy z laureatów otrzymuje tytuł „Samorząd  Przyjazny  Energii” i pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny w wysokości 15 tys. zł, przeznaczony na dalsze projekty w bezpieczeństwo dostaw energii.

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas konferencji „Elektroenergetyka 2050 – infrastruktura, innowacje, finansowanie” 27 października br. w Warszawie.

– Niezawodność dostaw energii elektrycznej to kwestia kluczowa dla mieszkańców i przedsiębiorstw – podkreśla Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE. – Stanowi jeden z wyznaczników poziomu życia, a w skali całego państwa - istotnie wpływa na wzrost ekonomiczny. Działania inwestycyjne podejmowane przez samorządy, mogą  przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w gminach i miastach. Dobra współpraca pomiędzy samorządami a sektorem energetycznym, pozwala systematycznie podnosić wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej, a tym samym skracać czas przerw w zasilaniu.