event image event image

 

Konkurs
SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII
EDYCJA 2019

Ruszyła piąta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”.

Konkurs organizowany jest  przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także do powiatów i podległych im jednostek.
W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

W ramach piątej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2018 roku podjęły działania wspierające:

 • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
 • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
 • wymiana ogrzewania na elektryczne,
 • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Docenione zostaną również działania wspierające energetyków  w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikających z trudnych warunków atmosferycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji odbędzie się w maju podczas wydarzenia branżowego.

 

Współorganizatorzy:

 

Enea Operator Sp. z o.o.

ENERGA-OPERATOR SA

PGE Dystrybucja SA

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

TAURON Dystrybucja SA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • Kto się może zgłosić?
  Każda jednostka samorządu terytorialnego.
 • Jakie projekty będą brane pod uwagę?
  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy, które mogą pochwalić się projektami wspierającymi stabilność dostaw energii elektrycznej, walkę ze smogiem oraz rozwój elektromobilności.
 • Co będzie oceniane?
  Przykłady dobrej współpracy samorządów i firm energetycznych, zwiększające niezawodność dostaw, efektywność energetyczną, przeciwdziałających powstawaniu smogu oraz rozwijające sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych.
 • Jak się zgłosić?
  Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (zakładka: zgłoszenie) na adres: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
 • Do kiedy można przesyłać formularze?
  Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2019 r.
 • Czy za udział trzeba zapłacić?
  Nie. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez samorząd.
 • Kiedy będą wręczone nagrody?
  Laureaci zaproszeni zostaną na uroczystą galę, towarzyszącą konferencji dla samorządów w maju 2019 r.