event image event image

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Energii”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne .

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także do ich jednostek budżetowych uczestniczących w działaniach związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, np. zarządu dróg miejskich. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

W ramach konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych sześć jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi działaniami w sposób znaczący przyczyniły się do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Każdy z sześciu laureatów konkursu jako nagrodę otrzyma tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę potwierdzającą tytuł oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych, przeznaczony na dalsze wsparcie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie swojej gminy.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” nastąpi podczas ogólnopolskiego wydarzenia branżowego w drugiej połowie 2016 roku.

Warunkiem udziału w konkursie  jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej do 20 września 2016 roku.

Uprzejmie informujemy, iż przedłużamy czas trwania konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do dnia 30 września 2016 r.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!